ชุดว่ายน้ำแขนยาวขายาว เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค

ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่คาดว่าจะเดินทางเข้ามาพักผ่อนในประเทศไทยมากขึ้นตามแหล่งท่องเที่ยวชายทะเล ประกอบกับมีความเป็นไปได้สูงว่าผู้ประกอบการน่าจะมีการนำเสนอสินค้าคอลเล็กชั่นใหม่ๆภายใต้นวัตกรรมที่ทันสมัยเป็นจำนวนมากกว่าปีก่อนหน้าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค จึงน่าจะเป็นปัจจัยบวกซึ่งสนับสนุนให้ความต้องการชุดว่ายน้ำแขนยาวขายาวขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันตลาดชุดว่ายน้ำแขนยาวขายาวในเมืองไทยเป็นตลาดที่มีการแข่งขันน้อยรายจาก 3 กลุ่มหลักคือกลุ่มสินค้าลิขสิทธิ์จากต่างประเทศที่ผลิตโดยคนไทยภายใต้เครื่องหมายการค้านั้นๆที่ครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุด สินค้าที่นำเข้าโดยตรงจากต่างประเทศ และสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ โดยคาดว่าสินค้าที่น่าจะสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องในปีนี้น่าจะเป็นกลุ่มสินค้าลิขสิทธิ์จากต่างประเทศที่สะสมชื่อเสียงมาเป็นเวลานานและเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง

สินค้าชุดว่ายน้ำแขนยาวขายาวที่ผลิตภายในประเทศและสินค้านำเข้าจากจีนและเกาหลีที่มีราคาจำหน่ายไม่สูงมากนักซึ่งเจาะกลุ่มเป้าหมายตลาดระดับกลางลงไป ขณะที่ตลาดสินค้านำเข้าแบรนด์เนมหรูน่าจะทรงตัวตามสถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศ ทั้งนี้การแข่งขันของผู้ประกอบการชุดว่ายน้ำแขนยาวขายาวแต่ละรายก็น่าจะเข้มข้นไม่แพ้ปีก่อนหน้า