กระบอกลม ช้สำหรับจ่ายแรงดันอากาศเข้าระบบนิวเมติก

กระบอกลมจะเป็นการทำงานของอุปกรณ์ที่ต้องการอากาศในการทำงาน โดยในสมัยก่อนนั้นราคากระบอกลมนิวเมติกจะมีราคาค่อนข้างแพง แต่ก็ยังเป็นที่นิยมมากที่จะนำกระบอกสูบนิวเมติกดังกล่าวมาใช้งานในระบบนิวเมติกส์ในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ โดยอากาศนั้นเราสามารถนำไปบีบอัดหรือเติมระบบลมให้กับระบบนิวเมติกได้ และไม่ก่อให้เกิดอันตรายเช่นเดียวกับก๊าซอื่นๆ

เราอาจใช้แก๊สเฉื่อยบางชนิดมาใช้ทดแทนกันได้ แต่ข้อเสียคือเราต้องสั่งซื้อหรือผลิตก๊าซเหล่านั้นให้ได้คุณภาพก่อนบีบอัดลงในถังเท่านั้น และการอัดอากาศลงในถังนี้ค่อนข้างที่ทำได้อย่างจำกัดในหลายๆส่วน ต้องมีการคำนวณที่แม่นยำและต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น กระบอกลมนิวเมติกส่วนใหญ่นั้น จะประกอบไปด้วยห้องสำหรับเก็บและจ่ายแรงดันอากาศภายในตัวเอง

ปัจจุบันได้มีการนำกระบอกลมนิวเมติกมาใช้สำหรับจ่ายแรงดันอากาศเข้าระบบนิวเมติก และแน่นอนว่ามันให้ประสิทธิการทำงานที่ดีมากเมื่อเทียบกับราคาที่เราจ่ายไป การนำกระบอกสูบนิวเมติกมาใช้งานส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับประเภทของงานเป็นหลัก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วผลของการทำงานของกระบอกสูบนิวเมติกนี้ก็ให้ผลลัพธ์ที่คล้ายหรือใกล้เคียงด้วยกันทั้งสิ้น

และในตลาดของระบบนิวเมติกในปัจจุบันเราจะพบว่ามีกระบอกลมหลายประเภทให้เราได้เลือกซื้อมาใช้งานกัน โดยแต่ละตัวก็ให้แรงดันอากาศที่แตกต่างกัน กระบอกลมนิวเมติกตัวแรกที่เป็นที่นิยมใช้งานปัจจุบันคือ กระบอกลมแบบทางเดียว(Single-acting cylinder-SAC) และอีกแบบหนึ่งก็คือกระบอกลมแบบสองทาง(Double-acting Cylinder-DAC)